Авторам

До уваги авторів

збірника наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» (категорія «Б»)!

Редакція збірника наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи, студентів старших курсів, адвокатів, практикуючих юристів, співробітників правоохоронних органів та усіх, хто цікавиться досягненнями української юридичної науки. Матеріали для опублікування подаються українською та англійською мовами.

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу з обраної проблеми, висновки і перспективи подальших досліджень.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2023 р. (додаток 1) збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі юридичних наук (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»).

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

До 31 липня 2024 приймаються статті до випуску № 103 збірника наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» за 2024 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

  1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
  2. Обсяг статті – необмежений (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).
  3. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.
  4. Наприкінці тексту після літератури розміщуються анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою; обсяг анотації – 1800 знаків без пробілів (250-300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів.
  5. Перелік джерел (література) оформлюється за ДСТУ 2015.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 341.217

Д. О. Денисова

Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях

Кінцевий результат Комісії міжнародного права ООН з кодифікації та прогресивного розвитку … [2, c. 192].

Література

  1. Sweetser C.E. Providing effective remedies to victims of abuse by peacekeeping personnel. New York university Law Review. 2008. Vol. 83. № 5 (November). P. 1671.

Анотація

Денисова Д. О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних міжурядових організацій в миротворчих операціях. – Стаття.

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Summary

Denisova D. A. International responsibility of international intergovernmental organizations in peacekeeping operations. – Article.

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» № 103 за 2024 рік необхідно до 31 липня 2024 року відправити на електронну пошту ap@apdp.in.ua наступні матеріали:

  1. статтю;
  2. довідку про автора;
  3. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску.

УВАГА!

Статті студентів приймаються до опублікування лише у співавторстві із науковим керівником.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 1200 грн (до 10 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно сплатити 50 грн.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 жовтня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 листопада 2024 р.

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

Редакція збірника наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 095 301 17 48

Електронна адреса: www.apdp.in.ua

Електронна пошта:  ap@apdp.in.ua

Електронна пошта:  ap@apdp.in.ua

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2023. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"