Редакційна колегія

Головний редактор:

Завальнюк В.В. – кандидат юридичних наук, професор

 

Заступник головного редактора:

Афанасьєва М.В. – доктор юридичних наук, доцент

 

Відповідальний секретар:

Андрейченко С.С. – доктор юридичних наук, доцент

 

Редакційна колегія:

Аленін Ю.П. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Аракелян М.Р. – кандидат юридичних наук, професор

Біла-Тіунова Л.Р. – доктор юридичних наук, професор

Додін Є.В. – доктор юридичних наук, професор

Дрьомін В.М. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Каракаш І.І. – кандидат юридичних наук, професор

Ківалов С.В. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік НАПН України

Оборотов Ю.М. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Подцерковний О.П.  – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Полянський Ю.Є. – кандидат юридичних наук, професор

Тіщенко В.В. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Туляков В.О. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Харитонов Є.О. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Харитонова О.І. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Чанишева Г.І. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Michael Geistlinger – доктор юридичних наук, професор Зальцбурзького університету (Австрійська Республіка)

Arndt Kunnecke– доктор юридичних наук, професор Університету МEF (Турецька Республіка)

Калініна Лада – магістр права, доцент Вищої школи соціальних технологій (Латвійська Республіка)

 

1 4 4-1
Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2016. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"