Про журнал

 

Рік заснування: 1994

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19035-7825 ПР від 14.11.2011

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 1-05/7, від 10.12.2003 р. № 1-05/10, від 06.10.2010 р. № 3-05/6, від 09.03.2016 р. № 241.

Періодичність: виходить 2 рази на рік.

Назва журналу англійською: «Actual Problems of State and Law»

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права»

Збірник наукових праць включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

2-2

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2309-818X

Головний редактор: Завальнюк В.В., к.ю.н., професор.

Заступник головного редактора: Афанасьєва М.В., д.ю.н., доцент.

Відповідальний секретар: Андрейченко С.С., д.ю.н., доцент.

Редакційна колегія: Аленін Ю.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Аракелян М.Р., к.ю.н., професор; Біла-Тіунова Л.Р., д.ю.н., професор; Дамірлі М.А., д.ю.н., професор; Додін Є.В., д.ю.н., професор; Дрьомін В.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Зелінська Н.А., д.ю.н., професор; Каракаш І.І., к.ю.н., професор; Оборотов Ю.М., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Подцерковний О.П., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Полянський Ю.Є., к.ю.н., професор; Тищенко В.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Туляков В.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Харитонов Є.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Харитонова О.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Чанишева Г.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України; Michael Geistlinger, д.ю.н., професор Зальцбурзького університету; Arndt Kunnecke, д.ю.н., професор Університету МEF; Калініна Лада, магістр права, доцент Вищої школи соціальних технологій.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридична академія", вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2016. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"