Випуск 101

Актуальні проблеми держави і права № 101 (2024)

Титульна сторінка

Зміст

І. Г. Андрущенко
Правовий статус та система органів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

А. В. Баско
Проблеми реалізації адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування в контексті реформи децентралізації

С. В. Безпалько, І. В. Кріцак, Д. М. Тимчишин, О. В. Маник
Вироблення ефективної протидії/боротьби з організованою злочинністю: концептуальний аналіз

Д. В. Божко, Г. В. Россіхіна, В. В. Россіхін, С. В. Надобко
Етимологічні виміри становлення інституту публічної служби в Україні: історіографічний аналіз

Ю. В. Гладенький
Загальна характеристика адміністративно-правового статусу Збройних Сил України

В. В. Дутка
Історичний розвиток інституту неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб в незалежній Україні

А. А. Жибак
Принципи відповідності gatekeepers закону про цифрові ринки (DMA) як гарантія забезпечення прав користувачів послуг онлайн-платформ

М. В. Колеснікова, А. О. Лимонько
Основи теорії та практики судового адміністративного процесу в Україні

О. Є. Кухарєв
Формування складу спадщини після смерті автора: на перетині спадкового та авторського права

Є. В. Литвиненко, О. А. Ткаченко
Суб’єкти цивільно-процесуальних відносин: огляд, роль та взаємодія

В. Ю. Мамницький
Врегулювання спору за участю судді в контексті примирних процедур за національним процесуальним законодавством

О. П. Махмурова-Дишлюк
Видання нормативно-правових актів як інструментів публічного адміністрування забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного конфлікту в Україні

В. М. Мельник
Поділ великої Вірменії Римською Імперією та Іраном: проблема міжнародної правосуб’єктності в 387 році

Д. А. Мінченко
Місце рішень Європейського суду з прав людини в системі захисту прав людини

І. В. Міщук, Б. С. Киричук
Концептуальні засади визначення та реалізації деліктних зобов’язань: вітчизняний і зарубіжний досвід

О. В. Муза
Актуальні питання законодавчого регулювання правового моніторингу в Україні

Д. О. Новашок
Атрибуція російській федерації відповідальності за діяння ПВК «Вагнер» на території України

М. Ю. Петешенкова
Заявлення завідомо безпідставного відводу суді як спосіб зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві

Д. І. Росохата
Ефективність здійснення державного екологічного контролю: телеологічний контекст

Г. В. Русак
Особливості встановлення факту неспроможності судді здійснювати повноваження за станом здоров'я

О. Г. Середа
Актуальні проблеми протидії психологічному насильству в сфері праці: міжнародні стандарти та вітчизняні перспективи

С. О. Хвостовцов
Сутність поліцейської діяльності в зарубіжних країн у сфері контролю за обігом цивільної вогнепальної зброї

М. М. Швайка
Адміністративно-правові засади взаємодії Служби безпеки України
з публічною владою та громадськістю із забезпечення прав і свобод людини та громадянина

 

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"