Випуск 26

Актуальні проблеми держави і права № 26 (2005)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

С.В. Ківалов Принципи адміністративного судочинства України як основоположні засади формування адміністративної юстиції

М.П. Орзіх Інноваційна реконструкція адміністративно- територіального устрою України

Є.В. Додін Реформування системи експертних установ митної служби України

Л.Р. Біла Теоретичні положення атестації державних службовців в Україні

A.Й. Іванськнй Погашення державного кредиту: деякі суперечності законодавства

Б.А. Пережняк Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері освіти

3.С. Гладун Форми реалізації державної політики охорони здоров'я в Україні

B.В. Дудченко Лсгітимність і легальність: питання співвідношення

A.Р. Крусян Адміністративно-територіальний устрій України як основа системи органів публічної влади

B.О. Міхальов Конституційні основи регіоналістської держави в Іспанії

А.С. Нестеренко Проблеми розмежування власних та делегованих повноважень органів влади місцевого рівня

Л.К. Царьова Державне управління якістю товарів народного споживання

X.П. Ярмакі Сутність та зміст громадського порядку і його охорони

М.В. Афанасьєва Реформа адміністративно-територіального устрою та територіальна організація виборів

О.В. Дідич Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами

О.Р. Копієвська Державна культурна політика: сучасні концепції та підходи

И.В. Илиев Административный порядок отмены и внесения изменений во вступившие в силу индивидуальные административные акты по законодательству Болгарии

В.О. Комаха, Г.О. Стрілець Судово-експертні установи в системі Міністерства оборони України

B.О. Куранін Правові засади та зміст транскордонного співробітництва органів місцевого самоврядування України у сфері захисту національних меншин

Н.В. Мішина Адміністративно-територіальний устрій та організація муніципального управління у США

C.М. Мойсак Акти управління як джерела адміністративного права України

В.І. Мокрушин НЕП: правове регулювання фінансами

А.Ю. Старченко Інформатизація державного управління в умовах проведення адміністративної реформи в Україні

Л.В. Тесля Розробка та реалізація політики місцевих податків і зборів в селищах з землями рекреаційного призначення

К.В. Тимошенко Ліцензійне провадження в адміністративному процесі

О.П. Федотов Територіальна та структурна реорганізація митної інфраструктури Одеського регіону

А.В. Стрельников Деякі питання інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері рекламної діяльності

Г.М. Писаренко Адміністративні послуги в Україні

В.М. Юрах Історико-правовий аналіз становлення страхування

Т.В. Аверочкіна Система органів державного управління підготовкою та дипломуванням моряків в Україні

О.М. Алікова Конституційні засади вдосконалення системи управління фізичною культурою і спортом в Україні в контексті адміністративно-територіальної реформи

Д.В. Кравцов Фінансово-правове забезпечення інвестиційної і інноваційної діяльності сучасної держави

В.А. Бабенко Державна стратегія активізації інвестиційної діяльності в Україні

Ю.Ю. Бальцій Критерії ефективності діяльності міського голови

В.Р. Барський Організаційно-правові засоби регіоналізації в країнах — членах ЄС

І.В. Безкоровайна Тимчасове зберігання товарів під митним контролем

О. Бріт Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом

О.3. Гладун Конституційно-правові засади регулювання конкурентних відносин в Україні

Г.М. Єрмілова Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт сучасної земельної реформи

Є.О. Іванова Землі міст як необхідна складова адміністративно-територіального устрою

О.В. Глотова Особливості юридичної відповідальністі за порушення законодавства про охорону лісів

О.В. Козаченко Правова природа інших кримінально-правових заходів як альтернатива кримінальної відповідальності колективних суб'єктів

В.І. Терентьєв Окремі питання кваліфікації злочинів зі спеціальним суб'єктом у кримінальному праві України

Д.А. Іванов Розвиток правового регулювання використання радіозв'язку для пошуку та рятування на морі

О.П. Міщенко Адміністративна юстиція в країнах заходу

А.О. Неугодніков Співвідношення компетенції та юрисдикції адміністративних судів України

Л.А. Акерман Актуалізація правової акультурації

А.М. Медєнцев Невільний і вільний шлюб у прусському ландрехті

Я.В. Шевчук-Бєла Правовий стан німецьких колоністів півдня Російської імперії (Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній)

О.С. Білоусов Сутність державної служби

Н.Я. Шлієнко Загальна характеристика законодавства про державну службу

А.Ю. Осадчий Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів

О.І. Шинальський Роль каральної політики в умовах розбудови незалежної Української держави

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"