Випуск 30

Актуальні проблеми держави і права № 30 (2007)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ТА ВІДНОСИН ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

В.М. Андріїв Місце трудових прав у системі прав людини і громадянина

В.В. Лазор Перспективи розвитку соціального партнерства у трудовому праві України

В.Ф. Пузирний Право на належні, безпечні і здорові умови праці

І.М. Сирота Три рівні пенсійного забезпечення в Україні

О.Є. Сонін Захист трудових прав в аспекті відповідності права суспільним відносинам

Б.І. Сташків Соціальна безпека як інститут права соціального захисту населення

В.С. Тарасенко Правове забезпечення працевлаштування інвалідів

Г.І. Чанишева Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці

Л.П. Шумна Пенсійна система України: зміст та правове регулювання

Г.Л. Карпенко Щодо проблемних питань експертної роботи у митній справі

О.В. Лавріненко Застосування контрактної форми трудового договору науково-педагогічних працівників

І.В. Лагутіна Захист трудових прав працівників Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Л.І. Харитонова Проблеми пільгового пенсійного забезпечення

Р.І. Чанишев Поняття та класифікація персональних даних працівників

О.С. Щукін Добровільна інформована згода на медичне втручання у правовому статусі пацієнта

І.П. Боєнко Контроль у забезпеченні виконання трудових обов'язків працівниками

О.В. Компанієць Правові основи пенсійного страхування в Україні

О.В. Макогон Працевлаштування працівників-мігрантів за законодавством Європейського Союзу

Б.А. Римар Правове регулювання відносин, які виникають за договором лізингу праці

Т. Ругляк Джерела права соціального захисту України: поняття та класифікація

Ю.В. Черткова Публічна і приватна тенденції у розвитку трудового права

В.І. Матієнко Державні гарантії у сфері оплати праці

О.А. Мірошниченко Час відпочинку сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України

О.М. Ноздріна Правове забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт

 

ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ В ТРАДИЦІЯХ І НОВАЦІЯХ АГРАРНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО, ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВА

Н.С. Гавриш Проблеми застосування окремих видів юридичної відповідальності за псування ґрунтів

О.В. Глотова Особливості права загального природокористування та його правові гарантії

І.І. Каракаш Вплив ринкових відносин на перетворення природноресурсової власності в Україні

В.Д. Сидор Оцінка сільськогосподарських земель

Г.М. Беженар Деякі аспекти правового регулювання діяльності громадян, які ведуть особисте селянське господарство

Н.М. Деркач Забезпечення екологічної безпеки при розвідуванні та розробці надр у м. Кривий Ріг

H.І. Палій Особливості правової охорони об'єктів рекреаційного фонду України

І.Є. Чумаченко Державний контроль за охороною та використанням водних об'єктів як функція державного екологічного управління

A.Й. Годованюк Право власності на землі природно-заповідного фонду: ретроспектива і сучасність

Є.О. Іванова Правові засади планування використання земель житлової та громадської забудови у містах

Н.В. Локтєва Актуальні питання комплексного використання дніпровських водосховищ

Н.В. Фролова Приєднання та участь України у міжнародно-правовій охороні водно-болотних угідь

B.О. Юрескул Правове врегулювання впровадження окремого збирання твердих побутових відходів населенням

А.Г. Арнаут Співвідношення народної власності на землю в Україні та публічної власності в Румунії

Є. В. Додін, І.І. Каракаш Новітня парадигма управління сільськими територіями України в контексті історичного досвіду

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"