Випуск 33

Актуальні проблеми держави і права № 33 (2007)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Є.О. Харитонов, В.А. Нагорняк Деякі проблемні питання визначення поняття та видів юридичних фактів у цивільному праві

Н.Ю. Голубєва Принципи цивільного права як методологічна основа цивільного права України

В.О. Гончаренко Правова природа традиції передачі майна та її цивільно-правове значення

А.І. Дрішлюк Судова практика захисту житлових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб

В.М. Зубар Деякі аспекти правосуб'єктності юридичних осіб публічного права

С.В. Резніченко Категорія ризику в договорі франчайзингу

О.О. Кулініч Цивільно-правовий захист персональних даних фізичних осіб

М.В. Матійко Інформаційна функція цивільного права: постановка проблеми

О.С. Омельчук До визначення підстав зміни правовідносин, пов'язаних з житлом

O.A. Волков Ознаки крайньої необхідності за цивільним та кримінальним законодавством України: порівняльний аналіз

М.О. Гейко Джерела формування цивільного права Англії

О.В. Крилова Права пацієнта медичного закладу та їх забезпечення

В.О. Кутателадзе Поняття та характерні риси суперфіцію за римським приватним правом

С.А. Чванкін Підтвердження повноважень представника в цивільному процесі України

В.Ю. Терещенко Цивільно-правові наслідки самочинної забудови земельної ділянки

Д.О. Маріц Загальна характеристика строків (термінів) та їх класифікація

 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОСУБ'ЄКТНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

О.І. Сафончик Деякі питання правової природи шлюбу

В.Ю. Шемонаєв, A.B. Кирилюк Посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Є.Ш. Гареєв Володілець патенту на винахід як суб'єкт права інтелектуальної власності

K.M. Глиняна Поняття та особливості визнання розлучення фіктивним

Ю.В. Кривенко Формування статусу юридичної особи релігійних організацій в 1917-1921 рр. в Україні

Л.А. Ольховик Визначення моменту початку життя

H.A. Аблятіпова Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків як вид піклування

Ю.А. Дербакова Суб'єкти договору надання туристичних послуг

Д.С. Прутян Характерні риси опіки за цивільним законодавством України

Г.М. Ахмач Дискусійні питання регулювання відносин подружжя і дітей у шлюбному договорі

С.Я. Ременяк Відшкодування шкоди, завданої здоров'ю малолітніх осіб

Н.В. Фомічова Визначення строків у спадковому праві

А. Овчатова-Редько Походження «фактичного шлюбу»

 

ПРОБЛЕМИ ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

О.С. Кізлова Іпотека ЄМК за законодавством України

І.Г. Бабич Засоби забезпечення зобов'язань у римському праві й у сучасному зобов'язальному праві України

Т.О. Колянковська Вузлова угода

О.С. Красільнікова Об'єкт страхування деліктної відповідальності

І.М. Варгаракі Виконання зобов'язальних правовідносин

Ю.Г. Орзіх Комерційне представництво та комерційне посередництво: проблеми застосування

Г.В. Пучкова Види та зміст зобов'язань, що виникали внаслідок безпідставного збагачення у класичному римському праві

О.С. Фоменко Особливості відповідальності за договором транспортного експедирування

О.О. Боярський Деякі спеціальні випадки відшкодування шкоди за ЦК України

Н.М. Дихта Фідуціарний договір у римському приватному праві

В.І. Дрішлюк Особливості регламентації публічних договорів за цивільним законодавством України

A.C. Жила Страхування як нетрадиційний засіб забезпечення зобов'язань

О.В. Жила Проблеми відшкодування шкоди, завданої посадовими особами податкових органів України

Д.В. Соколянський Особливості виконання договору притримання при зверненні стягнення на притриману річ

О.В. Шерстобітов Види торгів у цивільному законодавстві України

Г.В. Макаренко Речово-правові засоби забезпечення за цивільним законодавством України

М.Р. Габріадзе Юридична відповідальність та зобов'язання внаслідок створення загрози правам іншої особи: питання співвідношення

Л.Д. Романадзе Цивільно-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві

 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О.І. Харитонова До питання про характеристику права державної власності

С.Б. Мельник, О.О. Квасніцька Дефінітивні засади конкурентного права України

B.C. Петренко Деякі аспекти визнання недійсними установчих документів

Т.О. Сляднєва Правова природа комерційної таємниці та генезис законодавства про захист комерційної таємниці

A.C. Мустафаєва Інвестиція: деякі аспекти визначення поняття та її ознак

Ю.Ю. Симонян Аналіз правового становища командитного товариства за законодавством України

О.В. Бігняк Про розуміння соціальної відповідальності підприємництва

В.В. Добровольська Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні

Т.О. Ульянова Компетенція Антимонопольного комітету України щодо отримання інформації з обмеженим доступом (комерційної таємниці)

P.M. Мінченко Демократична трансформація української державної влади

Т.А. Латковська Правові підстави структури елементів банківської системи та їх взаємозв'язок

Л.А. Островська Похідний позов як засіб захисту інвесторів: досвід СІЛА та перспективи в Україні

РЕЦЕНЗІЯ на навчальний посібник «Право інтелектуальної власності», підготовлений кандидатом юридичних наук, професором Ю.Л. Бошицьким

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"