Випуск 44

Актуальні проблеми держави і права № 44 (2008)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Н.І. Клименко В.П. Колмаков — видатний криміналіст, відомий дослідник і викладач

Є.В. Додін Використання ідей В.П. Колмакова про роль і значення криміналістичної ідентифікації в реалізації митної справи

В.В. Тіщенко Криміналістичні технології в теорії і практиці розслідування

В.Ю. Шепітько Пізнавальна функція слідчої діяльності та її інтерпретація в криміналістиці

В.Д. Берназ, П.В. Берназ Криміналістична стратегія як наукова категорія

П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь Ганс Гросс як фундатор криміналістичної науки

В.І. Бояров Організація початкового етапу розслідування справ, пов'язаних з техногенними катастрофами

B.Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва Проблеми алгоритмізації слідчої діяльності

Л.І. Аркуша Особливості походження злочинних доходів, що легалізуються

М.О. Янковий Криміналістична профілактика злочинів як складова слідчої діяльності

А.Ю. Журавльов Обставини, що підлягають встановленню, у справах про статеві злочини

Г.Л. Карпенко Використання положень В.П. Колмакова про місце експертизи в установленні істини в митній справі

П.Д. Біленчук Міжнародна високотехнологічна кіберзлочинність: поняття, сутність, шляхи подолання

Л.В. Борисова Суб'єкт (особа) транснаціонального комп'ютерного злочину: криміналістичні й психофізіологічні аспекти

C.П. Чумак Криміналістична ідентифікація у слідчій діяльності

О.А. Баркар Типові слідчі ситуації та тактичні завдання розслідування у справах про розбійні напади на автомобільному транспорті

B.М. Плахотіна Криміналістична характеристика особи злочинця — співробітника правоохоронних органів

C.В. Андрусенко Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ДСБЕЗ та УБОЗ на стадії порушення кримінальних справ по злочинах, вчинених у сфері земельних відносин

О.В. Крижанівський Обстановка здійснення крадіжок на морському транспорті як елемент криміналістичної характеристики

М.О. Ткаченко Розслідування вбивств, вчинених з метою заволодіння нерухомим майном: деякі елементи криміналістичної характеристики

Т.В. Колєва Посткримінальна діяльність підозрюваного як джерело доказової інформації

О.В. Бишевець Правові засади застосування психологічного виливу у сфері судочинства

О.В. Баланюк До питання про значення та класифікацію підготовчої діяльності до вчинення та приховування злочину

М.М. Пахович Криміналістична характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

Ю.В. Меркулова Потерпілий як джерело інформації у розслідуванні злочинів: психологічні аспекти

Р.В. Комісарчук Криміналістичний аналіз документів як окремого елемента слідової картини злочинів, які посягають проти порядку приватизації державного та комунального майна

О.В. Синчук Функції типових версій

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Ю.П. Аленін Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого

В.А. Журавель Фіксація доказової інформації: сучасний стан та перспективи розвитку

B.Г. Гончаренко, Н.О. Прокопенко Правові засади і практика використання мікрооб'єктів у доказуванні

C.В. Погребняк Запобігання злочинам як функція досудового слідства

Т.О. Свида Європейська комісія «За демократію через право» про організацію та діяльність судів конституційної юрисдикції

О.І. Коровайко Деякі аспекти застосування статті 299 КПК України щодо спрощеної процедури судового розгляду

І.В. Гловюк Проблемні питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

Д.В. Шилін Класифікація преюдицій

B. Волошина Реалізація принципу обов'язковості процесуальних рішень у стадії досудового розслідування

C. М. Зеленський Процесуальні та криміналістичні особливості порушення справ про суспільно небезпечні діяння осіб, що не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність

Н.В. Неледва, О.В. Берназ Деякі проблеми впровадження телекомунікаційних технологій у кримінальне судочинство України

М.М. Стоянов До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі України

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ

М.Л. Цимбал, В.В. Хоша Внесок професора В. П. Колмакова у розвиток харківської школи судової експертизи та криміналістики

В.Д. Басай, С.В. Томин Дослідження віртуальних слідів — перспективний напрямок криміналістичного слідознавства

М.М. Шульга До питання про експертну ідентифікацію людини

О.Ю. Нетудихатка, О.О. Мавед Повий спосіб визначення віку трупа

Д.П. Гуріна Завдання експертної профілактики

В.В. Сушко Особливості тактики проведення допиту осіб з психічними аномаліями, що розвинулись у результаті онкологічного захворювання

В.В. Комаха До питання стосовно хронології створення окремих криміналістичних установ

М.В. Полякова, В.С. Рукавішников, А.М. Шабля Судова комп'ютерно-технічна експертиза: підхід до дослідження файлових систем

 

КРИМШАЛЬНО-ИРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ НАД ЗЛОЧИННІСТЮ

В.О. Туляков Моральна адекватність кримінально-правової заборони

І.І. Чугуников Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб

Л.К. Кравець Окремі питання визначення об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1, ст. 223 Кримінального кодексу України

Д.Г. Михайленко Кваліфікація посередництва в хабарництві

Ю. Коломієць Можливість добровільної відмови при незакінченому злочині

Н.Л. Березовська Виникнення та розвиток поняття покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовуються до неповнолітніх

І.І. Сухоребрий Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи за вчинення корупційних злочинів

H.М. Мирошниченко Правові наслідки вікової незрілості неповнолітніх правопорушників

О.Л. Гуртовенко Регулювання Римським статутом Міжнародного кримінального суду питань примусу

Є.В. Тітомер Банківська таємниця як предмет кримінально-правової охорони

I.М. Горбачова Становлення теорії заходів безпеки в кримінально-правовій доктрині

Є.Ю. Полянський Становлення та умови розвитку систем призначення покарання в Україні та США

О.С. Кузембаєв Прецедентний характер судових рішень у системі джерел кримінального права

Д.О. Балобанова Аксеологічні засади теорії криміналізації

A.С. Оцяця Охоронна функція кримінального права: дефініційні питання

B.В. Завальнюк Юридична антропологія та інші напрями антропологічного знання

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"