Випуск 76

Актуальні проблеми держави і права № 76 (2016)

Титульна сторінка

Зміст

Н.М. Бакаянова Предмет, об’єкт та методологія науки про адвокатуру

А.І. Бондаренко Судовий контроль за дотриманням прав людини

О.П. Ващук Верифікація та валідація на досудовому розслідуванні

Я.Г. Воронін Аналіз адміністративно-правового регулювання вітчизняної нафтогазової галузі

О.Я. Галаган Право особи на приватність в умовах супутникового навігаційного моніторингу: міжнародно-правові аспекти

Г.О. Ганова Особливості кваліфікації умисних вбивств, вчинених спеціальними суб’єктами

В.Г. Гриценко Класифікація органів судової влади України, сутність та особливості їх правоохоронної діяльності

О.Ю. Дидич Поняття та особливості принципів кримінального провадження

О.В. Дьордяк Понятійно-категоріальний апарат у міжнародно-правовому регулюванні діяльності з надання туристичних послуг

Є.С. Жмихов Основні проблеми протидії незаконним діянням суддів (порівняльне дослідження)

А.В. Журавльов Судовий прецедент як джерело права в адміністративному судочинстві

А.С. Заєць Форми правового виховання в сучасній Україні: теоретико-правовий аналіз

В.В. Круковес Справи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу: історичний аспект

К.М. Курапова Коло учасників кримінального провадження за нововиявленими обставинами

І.О. Лесь Дисциплінарні правовідносини в органах внутрішніх справ Української РСР на початку 80-х рр. Хх ст. і в період становлення незалежної держави України (1991 р.)

М.Т. Лоджук Особливості впровадження юридичних клінік у навчальну програму підготовки студентів-правників

Ю.О. Новосад Про деякі організаційні проблеми діяльності прокуратури із запобігання злочинам

З.Л. Панькова Аналіз проблем надання адміністративних послуг у сфері економіки та шляхи їх вирішення

О.В. Патлачук Основні ознаки доктрин природоохоронного права

С.В. Пархоменко-Цироциянц Місце прямих податків у податковій системі України

М.П. Пісов Правопорядок Європейського Союзу як окремий вид інтеграційного правопорядку

Н.М. Прокоп Митрополит А. Шептицький в українському державотворенні 20–30-х років ХХ століття

Ю.В. Румянцев Юридичний зміст права інтелектуальної власності

Г.С. Стаскевич Сучасний стан наукових досліджень щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами

А.Х. Халафи Нефтяной фактор во взаимоотношениях Азербайджана и Грузии в годы независимости

А.М. Юрченко Нормативно-правове регулювання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами

М.І. Яцинин Правові основи міжнародного співробітництва органів прокуратури України

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"