Випуск 78

Актуальні проблеми держави і права № 78 (2017)

Титульна сторінка

Зміст

Є.Є. Бамбізов Державна фіскальна служба України як суб’єкт інформаційних відносин

С.О. Беклеміщев Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом як один з видів примусових заходів медичного характеру у кримінальному праві України

Н.В. Боженко Зарубіжний досвід досудового врегулювання адміністративних спорів

І.В. Болокан Особливості формулювання предмету виконання як форми реалізації адміністративно-правових норм в окремих різновидах нормативно-правових актів

В.С. Бондар Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної обробки інформаційних масивів криміналістичних обліків

М.Д. Василенко Становлення спортивного права в Україні як галузі юридичної науки в контексті розвитку міжнародного спортивного права

Ю.Г. Гаврилов Стійкість як ознака банди

А.Т. Гаркуша Повноваження Національного агентства України з питань державної служби щодо нормотворчості

М.В. Дзевелюк Сервісна держава як функціональна модель сучасної держави

К.В. Калюга Криміналістичний портрет озброєного злочинця

Ю.В. Кривенко Законодавство щодо цивільно-правового захисту прав військовослужбовців: історія та сучасність

Я.І. Ленгер Механізм вирішення правових колізій в муніципальному праві, його елементи

М.О. Лиськов Класифікація засобів публічного адміністрування в сфері лотереї

В.М. Лушпієнко Особливості участі неповнолітніх осіб як свідків у кримінальному провадженні України

Д.В. Наумов Правовий статус суб’єктів соціального діалогу на територіальному рівні

С.В. Очкуренко Правовий вплив бюджетних та податкових правовідносин на речові відносини

Г.І. Пігарева Вплив норм міжнародного права в першій інстанції господарського судочинства

А.О. Поліщук Роль громадянського суспільства у запобіганні і протидії корупції у системі правосуддя України

А.А. Радчук Особливості процесуальних конструкцій застосування адміністративними судами санкцій за зверненнями суб’єктів владних повноважень

Е.Ю. Рибнікова Окремі проблеми імплементації європейського досвіду використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні

С.С. Савчук Міжнародно-правове співробітництво між центральними банками держав світу в першій половині ХХ ст.

Я.В. Тамаря Стадії адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Д.С. Терлецький Конституційно-правове регулювання як предмет наукового дослідження

М.В. Ткаченко Суб’єктний склад договору довічного утримання

О.В. Ульяновська Адміністративно-правові засоби забезпечення конституційного права на судовий захист: питання класифікації

М.М. Чабаненко Деякі питання державного контролю за цінами на сільськогосподарську продукцію

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"