Випуск 79

Актуальні проблеми держави і права № 79 (2017)

Титульна сторінка

Зміст

Є. Л. Бичковський Поняття та ознаки науково-практичного коментаря як особливої форми вираження юридичної доктрини

І. В. Болокан Критерії та показники ефективності реалізації адміністративно-правових норм: загальна характеристика

В. О. Веклич Юридична відповідальність посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів боротьби з корупцією в Україні

А. М. Волинська Істотні умови договору про надання детективних послуг

І. С. Демченко Охорона здоров’я у конституційному вимірі: аналіз статті 49 Конституції України

А. В. Денисова Сутність адміністративної діяльності щодо здійснення нагляду органами виконавчої влади та її місце у виконавчій владі

М. А. Журба Зарубіжний досвід державного регулювання сфери фізичної культури і спорту

Р. В. Комісарчук Криміналістична модель механізму злочинної діяльності у сфері господарської діяльності: поняття та умови формування

Я. П. Любченко Сутність альтернативних способів вирішення правових спорів

Г. В. Медвідчук Аналіз сутності адміністративно-правових відносин на прикладі рішень Європейського суду із прав людини

Т. В. Міхайліна Правосвідомість як відносно незалежний елемент правової системи

О. І. Михалік Кількісно-якісні показники фальшивомонетництва в Україні

С. В. Очкуренко Розмежування фінансового та цивільного права

Ю. С. Павлова Поняття та правова природа електронних доказів у цивільному процесуальному праві

В. П. Пилипенко Склад воєнного злочину за міжнародним кримінальним правом

М. С. Пузирьов Позитивний зарубіжний досвід виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк як концептуальна основа реформування кримінально-виконавчої системи України

О. В. Соколов Проблемні питання взаємодії слідчого, прокурора з оперативними підрозділами на підставі доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій

О. О. Станкевич Щодо співвідношення понять «наркотичні лікарські засоби», «психотропні лікарські засоби» та «фальсифіковані лікарські засоби»

Т. С. Федорова Сучасна зарубіжна практика вирішення комерційних (торгових) спорів у судовому порядку

Н. А. Фукс Поняття «банківська послуга» і «банківська операція» в законодавстві України

Є. С. Хижняк Поняття віртуальних слідів та їх значення у процесі розслідування злочинів

Т. В. Хмарук До питання щодо незмінюваності правових позицій Конституційного Суду України

Ю. В. Циганюк Класифікація у кримінальному процесі як метод упорядкування його системи

Б. С. Щербина Зміст абсолютного права на життя

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"