Випуск 84

Актуальні проблеми держави і права № 84 (2019)

Титульна сторінка

Зміст

Л. М. Андрусів Оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України

А. В. Бабінська Порядок зайняття посади прокурора за законодавством України: зміни у нормативно-правовому регулюванні

Є. М. Войтович Насильницьке зникнення людини як об’єкт криміналістичного дослідження

М. В. Голуб Ефективне використання Національною поліцією України можливостей громадських формувань у забезпеченні публічного порядку (на прикладі Харківської області)

Д. В. Крилов Концептуальні засади вдосконалення адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України

О. А. Мандзюк Правовий потенціал поняття «аналітика»

І. В. Однолько Запобігання та протидія корупційним злочинам: світовий досвід

А. Г. Равлюк Зміст поняття органу державної влади

М. А. Шепель Прокурор як суб’єкт захисту права на безпечне довкілля у порядку адміністративного судочинства

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"