Випуск 89

Актуальні проблеми держави і права № 89 (2021)

Титульна сторінка

Зміст

А. М. Бабюк
Правове регулювання митної справи в Україні

М. А. Гуренко
Гарантії прав та законних інтересів сторін інвестиційних договорів за участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування

О. В. Журавська
Онтологічний вимір антропо-соціальних джерел формування права

В. В. Зуй
Співвідношення понять «захист і охорона суб’єктивних публічних прав» та «відповідальність за порушення суб’єктивного публічного права»

В. О. Кожевніков
Порівняльно-правовий аналіз статусу антимонопольних органів України та іноземних держав у системі органів публічної адміністрації

О. Г. Козинець, А. І. Остапенко
Платон та Арістотель про державу і право: порівняльна характеристика

Ю. І. Матат
Прогалини у правовому регулюванні як корупціогенний фактор у діяльності органів публічної влади

В. С. Мельниченко
Фізична особа – підприємець як суб’єкт вчинення «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»

В. В. Митошоп
Політико-правові основи моделей ведення внутрішньої екологічної політики США

P. V. Otenko
Two sides of the contemporary system of quasi-legislative acts of the Commission of the European Union

П. І. Пархоменко
Проблеми реалізації міркувань комітету ООН із прав дитини на національному рівні

П. Б. Пилипишин
Обґрунтування ідей індивідуалізму в німецькій класичній філософії права

В. Б. Пчелін
Особливості нормативно-правової регламентації використання поліцейськими засобів вимірювання швидкості руху транспортних засобів під час забезпечення безпеки дорожнього руху

Л. В. Серватюк, Ю. А. Кучер
Апеляційне та касаційне оскарження адміністративних справ незначної складності (малозначність справ)

М. І. Смирнов
Використання відеоконференції у кримінальному провадженні України та сфері міжнародного співробітництва держав у кримінальному судочинстві

Н. В. Ткачук
Фільтри касаційної скарги в дії: ефективність механізму

Н. В. Шелевер
Справедливість як основоположний принцип права

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"