Випуск 90

Актуальні проблеми держави і права № 90 (2021)

Титульна сторінка

Зміст

Д. Л. Аббасова
Провокація кримінального правопорушення під час проведення контролю за вчиненням злочину: етико-правовий аспект

М. П. Баб’юк, О. А. Руденко
Підстави та порядок передачі справи з одного суду до іншого в цивільному судочинстві

А. В. Баранкевич
Особливості цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб у законодавстві України

О. І. Бедний
Відносини з делегування повноважень щодо публічного адміністрування як складник предмета адміністративного права

Є. В. Білозьоров
Методологічнй підхід як інструмент пізнання права

Н. М. Борисочева
Використання повітряного простору України як складник галузі авіації

Н. В. Бочарова, В. М. Шкабаро, Ю. С. Палєєва
Принципи і пріоритети Ради Європи щодо захисту прав людини в інформаційному суспільстві: ініціативи Інформаційне суспільство: Фокус 2021

С. В. Давиденко, Д. О. Мавдрик
Проблеми вдосконалення правового регулювання процедури проведення обшуку слідчим, дізнавачем, прокурором

О. Л. Іванова
Історичний аспект виникнення та розвитку відповідальності за статеві злочини щодо неповнолітніх осіб

Н. Д. Кирилюк
Особливості механізму адміністративно-правового регулювання у сфері цивільної авіації

М. В. Клименко
Гендерна рівність у трудових правовідносинах: питання сьогодення

Ю. Б. Курилюк
Значення державного кордону для забезпечення правопорядку в Україні

І. М. Леган
Основні напрями й форми міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності

Т. В. Лісова
Деякі актуальні питання правового забезпечення відновлення земель

О. К. Марін
Родовий об’єкт кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

П. С. Матвєєв, М. Ю. Можаровський
Теоретико-правові засади комплаєнс-заходів суб’єктів господарювання в Україні

М. В. Ніколаєва, Є. В. Дергачов
Особливості та способи захисту інтересів інвестора в зелену енергетику в разі відмови держави від наданих гарантій

В. І. Палько
Особливості правового регулювання заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства

Д. О. Плєхов
До питання правового регулювання дистанційної роботи в Україні: сучасний стан

А. Є. Романова, П. В. Чернявський, І. О. Соколова
Відповідальність за наклеп (дифамацію) в Україні та країнах світу

А. І. Сосонська
Призначення покарання особі, яка в період іспитового строку вчинила нове кримінальне правопорушення (ч. 3 ст. 78 КК України)

Д. В. Торгонський
Світовий правовий порядок: COVID-19 як мультиплікатор викликів і загроз

Д. П. Філіпський
Визначення меж парламентської компетенції як запоруки обмеження державної влади

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"