Випуск 91

Актуальні проблеми держави і права № 91 (2021)

Титульна сторінка

Зміст

І. Г. Андрущенко
Досвід США в оподаткуванні операцій злиття і поглинання господарюючих суб’єктів

О. О. Біловол
Дотримання принципів криміналізації у разі встановлення кримінальної відповідальності за домашнє насильство (ст. 126-1 КК України)

А. М. Бірюкова, І. Д. Кондратова
Етичні стандарти діяльності судді: поняття та роль

І. Й. Гаюр
Визначальні аспекти діяльності представника правоохоронних органів під час накладення арешту на майно

О. М. Григоров
Міжнародно-правові стандарти кібербезпеки цивільної авіації

Д. О. Дмитренко
Поняття та правове регулювання надурочних робіт в Україні й країнах скандинавської правової моделі

І. А. Заплітна
Скасування заборони на відчуження земельних ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власниками земельних часток (паїв): проблеми й перспективи

Я. С. Зелінська
Юридична природа категорії зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві

О. В. Ільків
Застава як вид забезпечувальних речових прав

І. Г. Кльопова
Етапи становлення стандартизації та сертифікації сільськогосподарської органічної продукції в державах – членах Європейського Союзу

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, С. М. Кушнір
Вільне володіння державною мовою претендентами на державну службу в Україні: чи досконалою є новітнянормативно закріплена процедура визначення рівня?

В. О. Копанчук
Участь захисника у проведенні судових експертиз як невід’ємний складник реалізації засад кримінального провадження (на прикладі судово-психологічної експертизи)

І. О. Крицька
До питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

М. М. Малетич
Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки: вплив на місцеве самоврядування

O. O. Markova
Overview of the genesis of the legal regulation of administrative procedure in Poland

Т. А. Масалова
До питання основних засадничих ідей грошового забезпечення поліцейських

Л. Б. Нестеренко
Діалог як інструмент комунікації в територіальних громадах

Є. В. Павліченко, О. С. Анненко
Правові, організаційні й тактичні аспекти доказової діяльності захисника в кримінальному провадженні

Д. О. Пилипенко
Ознаки принципів кримінально-виконавчого права

М. В. Плугатир
Дотримання конституційних гарантій в процесі розгляду справ про адміністративні правопорушення, зафіксованих в автоматичному режимі

Д. О. Полюхович
Адміністративний договір як форма адміністративно-правового регулювання відносин у сфері альтернативної енергетики

І. В. Процюк
Виконавча влада в парламентських державах

В. Г. Севрук
Взаємодія органів Національної поліції України з іншими підрозділами правоохоронних органів під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами й злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

О. О. Сидорчук
Деякі теоретичні й практичні питання аналізу латентної злочинності в Україні

О. В. Стогова
Децентралізація в Лесото: проблеми й перспективи правового регулювання

С. О. Халюк
Поняття принципів конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя

Ю. В. Хорт
Регулювання хмарних технологій у фінансовому секторі України

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"