Випуск 99

Актуальні проблеми держави і права № 99 (2023)

Титульна сторінка

Зміст

І. Г. Бабич
Ідея справедливості і позитивне право – аналіз з часів римського права

В. П. Бойко
Методологія аналізу адміністративно-правових засад правосуддя в правовій державі Україна

В. В. Горбалінський
Способи захисту та охоронюваний законом інтерес в адміністративному судочинстві

Х. А. Григор’єва
Енергетичний складник green deal: правові виклики та перспективи на тлі війни в Україні

В. В. Добровольська, Ю. І. Дишкантюк
Туристичні послуги водним транспортом: господарсько-правовий аспект

Л. В. Заболотна
Проблеми та перспективи подальшого удосконалення законодавства України щодо права на освіту людей з особливими освітніми потребами у контексті європейської інтеграції

С. Р. Карпенко
Проблемні питання визначення місця правоохоронних органів України в системі суб’єктів адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства в космічній галузі

Д. В. Кисельов
Правове регулювання службових та трудових відносин державних службовців Державної кримінально-виконавчої служби України

Д. О. Клименко, К. В. Бережна
Впровадження досвіду країн Європейського Союзу в питаннях адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України

С. О. Корінний, М. Ю. Задніпряна-Корінна, В. Я. Слободян
Запровадження процедури примирення в законодавстві

А. Г. Кочкадамян
Правове регулювання у справах про визнання спадщини відумерлою в порядку цивільного судочинства

В. І. Лабадін, Е. С. Дмитренко
Особливості виникнення правовідносин щодо оподаткування електронних послуг за участю нерезидента – платника податку на додану вартість

Мамедів Насір Натік оглу
Інтереси громадянського населення у сфері застосування міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів

Ю. С. Павлова
Генеза електронних доказів як засобів доказування в цивільному процесі України

Н. Т. Паславська
Адміністративна юстиція Німеччини в 1933–1945 роках: історико-правовий аналіз

О. П. Подцерковний, Д. В. Зятіна
Про потреби подолання проблем трансферу технологій для формування відновлювального господарсько-правового режиму в Україні

О. В. Степаненко
Щодо призначення покарання за кримінальні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством

О. І. Тищенко
Передання особи на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом як запобіжний захід

М. С. Уткіна
Фінансовий моніторинг організованої злочинності: основні тенденції й виклики

І. А. Федчак
Практичні аспекти вирішення проблем за методологією SARA під час реалізації моделі правоохоронної діяльності, орієнтованої на потреби громад (Community Policing)

О. С. Химченко
Кримінальні процесуальні повноваження прокурора у кримінальному провадженні щодо корупційного злочину

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"