Випуск 32

Актуальні проблеми держави і права № 32 (2007)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

С. В. Ківалов Судова реформа в Україні: проблеми правової регламентації

СУЧАСНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ

В.В. Тіщенко Наукові засади розробки криміналістичних методик розслідування

М.М. Шульга Щодо питання відносно методик проведення судових експертиз

Л.І. Аркуша Інформаційні технології та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом

В.М. Плахотіна Поняття і сутність злочинів, вчинених співробітниками органів внутрішніх справ

В.В. Бірюков Криміналістичне прогнозування і імовірність: практичний та теоретичний аспекти

В.О. Комаха, В.Р. Самусь Використання цифрової фотографії для фіксації доказової інформації

О.С. Саінчин Слідчі ситуації та алгоритми дій в методиці розслідування серійних вбивств

B.В. Сушко Психічні порушення у хворих із візуалізованими формами злоякісних новоутворень у практиці судово-психіатричної експертизи

А.А. Баркар Способи здійснення розбійних нападів на автотранспорті

О.М. Бірюков Особливості допиту осіб за фактами незаконного видобутку корисних копалин (вугілля)

C.П. Чумак Механізм фальсифікації виборів та деякі способи протидії

О.В. Баланюк Фактори, які впливають на побудову типових моделей діяльності з підготовки злочину

Д.С. Прутян Представництво опікуном інтересів малолітніх осіб у цивільних правовідносинах

Н.Ю. Кириленко Криміналістична характеристика шахрайства у сфері побутових відносин

Т.В. Колєва Поняття, значення і класифікація иосткримінальної поведінки: криміналістичний аспект

В.В. Комаха Перші вітчизняні криміналістичні установи

Р.В. Комісарчук Слідчі ситуації та версії на початковому етапі розслідування злочинів проти порядку приватизації

Д.В. Стрельченко Деякі способи заволодіння автомобілями організованими злочинними групами

В.І. Боднар Напрямки удосконалення криміналістичних обліків

B.А. Семенюк Наукові прийоми використання слідів у вітчизняній практиці розслідування злочинів

A.Г. Солодовніков Вирішення проблемних ситуацій розслідування нападів, що вчиняються організованою групою

Г.О. Стрілець Класифікація судових експертиз, які проводять в судово-експертних установах України

C.В. Струкуленко Використання спеціальних знань в огляді транспортних засобів спеціального призначення

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Н.А. Мирошниченко Деякі питання удосконалення норм Загальної частини Кримінального кодексу України

Н.О. Бондаренко Заохочувальна та пільгова кримінально-правова політика

B.М. Підгородинський Окремі питання кваліфікації торгівлі людьми (ст. 149 КК України)

С.В. Албул Насильство при вчиненні злочинів проти власності

В. Ролінський Кримінально-правовий аналіз деяких видів міжнародних злочинів

Д.О. Балобанова Використання дефініцій у кримінальному законі

Н.Л. Березовська Позбавлення волі в системі покарань неповнолітніх

І.Р. Данільченко Визначення насильства у кримінальному праві

Ю.Ю. Коломієць Становлення вчення про позитивну кримінальну відповідальність

О.С. Кузембаєв Судовий прецедент у кримінальному праві

Н.М. Мірошниченко Проблемні питання віку кримінальної відповідальності

B.В. Лавренюк Висунення слідчих версій про крадіжки, які вчинені організованою злочинною групою

C.Н. Арєшкіна Об'єкт розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

О.В. Бекетова Зміна умов застосування примусових заходів медичного характеру

І.М. Горбачова Розмежування конфіскації і спеціальної конфіскації

О.Л. Гуртовенко Загальнонаукове підґрунтя обставин, що виключають злочинність діяння

А.О. Купріянов Особливості складу злочину, передбаченого ст. 447 КК України

Д.Г. Михайленко Поняття та правова природа хабарництва

А.С. Оцяця Об'єкт кримінально-правової охорони

Є.Ю. Полянський Ресторативна юстиція: за і проти

А.П. Рублевський Відмінність розбою від деяких суміжних злочинів

Є.В. Сіра Кримінальна відповідальність за розголошення банківської таємниці

О.М. Лупіносова Поняття та види перевищення меж необхідної оборони

О.М. Сікан Сім'я як об'єкт охорони згідно з кримінальним законодавством України

Д.С. Смоков Кримінально-правовий інститут звільнення від відбування покарання із випробуванням: порівняльний аналіз

В.В. Антипенко Правові основи протидії терористичним актам із застосуванням радіоактивних речовин

Л.Д. Романадзе Кримінально-правовий спосіб захисту прав на торговельні марки в міжнародному приватному праві

 

ПИТАННЯ КРИМШАЛЬНО-НРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ В НАПРЯМКУ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Ю.О. Гурджі Система гарантій прав особи: зміст та класифікація

B.М. Дрьомін Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації

Н.В. Дрьоміна-Волок Принцип "nullum crimen sine lege" в контексті діяльності сучасних міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc

Н.А. Зелінська Поняття «міжнародний злочин» в історико-правовому ракурсі

Н.В. Неледва Вплив судової практики щодо реалізації норм у кримінальному процесі України

Н.А. Орловська Деякі проблеми побудови кримінально-правових санкцій та шляхи їх вирішення

А.Ю. Осадчий Адміністративна юрисдикція у співвідношенні з іншими судовими юрисдикціями

Т.О. Свида Поняття та функції міждержавних організацій

М.І. Смирнов Видача і передача осіб у практиці міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу

C.О. Стефанов Удосконалення кримінально-виконавчої системи в контексті забезпечення прав людини

A.А. Березовський Підстави амністії за Кримінальним кодексом України

B.В. Краснов Організаційно-правове забезпечення нагляду в державному управлінні

Т.В. Мельничук Сучасні концепції причин організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері

Л.П. Нестерчук Особливості прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів з захисту прав споживачів

A.В. Мурзановська Про деякі аспекти кримінально-процесуальної відповідальності

B.Г. Пожар Передумови та підстави виникнення представництва у кримінальному судочинстві

О.Г. Свида Поділ компетенції адміністративних та загальних судів в Україні

Д.В. Шилін Історія преюдиціальності у кримінальному процесі

Є.М. Вечерова Природа некаральних заходів кримінально-иравового виливу на злочинність

В.К. Волошина Поняття та класифікація специфічних принципів досудового слідства

А.В. Підгородинська Принципи міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства

М.М. Стоянов До питання про правову регламентацію інституту допустимості доказів у чинному та проекті КПК України

Ю.О. Стрелковська Маргінальна злочинність: визначення та основні напрямки вивчення

І.В. Гловюк Судовий контроль проведення окремих слідчих дій

І.М. Стройнова Питання правового режиму іноземних інвестицій

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"