Випуск 54

Актуальні проблеми держави і права № 54 (2010)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ

С.В. Кивалов Перспективы совершенствования системы уголовной юстиции и судебная реформа

О.І. Медведько Зовнішня організаційно-управлінська діяльність Генерального прокурора України

Н.И. Панов Проблемы точности норм Особенной части уголовного права и совершенствование законодательной техники

В.П. Тихий Відповідальність за порушення безпеки людини в механізмі кримінально-правового впливу

В.О. Туляков Кримінальне право у дискурсі змін: від доктрин до реализації

В.І. Шакун Протиправна поведінка як правова реальність

Е.Л. Стрельцов Задачи, функции и механизм уголовного права

С.Я. Лиховая Римский статут и отечественная доктрина уголовного права – проблемы и перспективы

В.К. Грищук Предмет і методи українського об’єктивного кримінального права

П.Л. Фріс Сучасна кримінально-правова політика в системі правової політики України та політики у сфері боротьби зі злочинністю

А.И. Бойко Проблемы синтеза уголовной политики и уголовного закона

А.И. Чучаев Механизм уголовно-правового воздействия: общие проблемы понятия и содержания

М.І. Хавронюк Міф про справедливість і милосердя (до питання про механізм кримінально-правового впливу)

П.В. Хряпінський Заохочувальні норми в реалізації кримінальної відповідальності: проблема позитивного аспекту

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Ю.П. Дзюба Соціальна обумовленість законів України про кримінальну відповідальність як складова кримінально-правової політики держави

Ю.А. Пономаренко Дія кримінального закону в механізмі кримінально-правового регулювання

Д.О. Балобанова Історичний процес формування суспільної небезпечності діяння як підстави криміналізації

А.П. Тузов Внутрішній світ особистості і злочинність

Н.А. Селезнева Возраст ответственности в уголовном праве современных государств

П.П. Андрушко Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину

А.И. Рарог Перспективы развития учения о вине в современной российской науке уголовного права

О.О. Дудоров Кримінально-правові аспекти виявлення наміру

Г.А. Есаков Объективные и субъективные стандарты оценки в уголовном праве

Л.В. Иногамова-Хегай Вопросы соучастия в международном и российском уголовном праве

Л.А. Остапенко Імунітет – підстава звільнення від кримінальної відповідальності чи особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності?

Ю.Ю. Коломиец Наказание в круговороте форм правления

Т.Г. Понятовская Уголовно-политическое значение судейского усмотрения при назначении наказания

Т.А. Денисова Реалізація запобіжної функції покарання в місцях позбавлення волі та відновлення особистості з правослухняною поведінкою

В.І. Осадчий Аналіз покарання за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів в кримінальному законодавстві України (ст. 277) та інших країн-учасниць СНД

Ж.В. Мандриченко Реализация частных начал в уголовном праве

О.В. Козаченко Альтернативи кримінальній відповідальності в механізмі кримінально-правового впливу

І.М. Горбачова “Домашній арешт” як альтернатива покарань, пов’язаних з позбавленням волі особи

Ф.Р. Сундуров “Иные меры уголовно-правового характера” в системе мер ответственности по УК Российской Федерации

Maria Eder-Rieder Protection of the Victims of Crime in the Austrian Criminal Proceeding

Т.П. БудяковаПредпосылкакаквиктимологическийфакторпреступности

Lorenzo Bujosa Vadell, Katherine Tulyakova Towards european judicial culture: icc standarts implementation

Yener Unve Die grundlagen vom allgemeinen und besonderen teil des neuen Turkischen strafgesetzbuch

Stefan Kirsch Anmerkungen zu den moglichkeiten rationaler kriminalpolitik

Hakan Hakeri Das osmanische strafrecht vor dem Turkischen STGB

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

С.В. Маликов Сроки в Особенной части УК РФ как элемент механизма уголовно-правового воздействия

Н.Є. Маковецька Вбивство на прохання (еутаназія) за кримінальним правом Республіки Польща

И.А. Фаргиев Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (вопросы теории и практики)

В.М. Підгородинський Значення деяких рішень Європейського Суду з прав людини з питань захисту честі й гідності особи для кримінального права України

Н.О. Гуторова Механізм кримінально-правового впливу на суспільні відносини у сфері господарської діяльності

М.В. Талан Контрабанда по уголовному праву Российской Федерации

В.О. Навроцький Парадокси вітчизняної “боротьби” з корупцією

Н.А. Мирошниченко Уголовно-правовая ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

О.Н. Костенко О концепции “активной юстиции” в противодействии коррупции

В.М. Хомич Оперативный эксперимент и провокация взятки

О.Г. Кальман Судові органи як суб’єкт протидії злочинності

В.С. Зеленецкий Принцип взаимодействия правоохранительных органов в доследственном уголовном процессе

Н.Н. Белов Оценка профессиональных услуг адвоката

В.О. Глушков Україна: конфліктогенні фактори в умовах сучасного світового порядку

О.М. Броневицька Врахування положень міжнародного гуманітарного права у кримінальному законодавстві України

А.О. Купріянов Використання та участь найманців у збройних конфліктах чи діях

В.Н. Дрёмин Институциональные механизмы противодействия преступности

Н.В. Баландина О роли гражданского общества в формировании и реализации правовой политики по декриминализации общественных отношений: российский опыт

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"