Випуск 77

Актуальні проблеми держави і права № 77 (2016)

Титульна сторінка

Зміст

Є. А. Ананьєва Про значення критерію персоніфікації зобов’язаної особи для проведення класифікації податків і зборів

Є. Є. Бамбізов Інформаційна функція податкових органів України: щодо визначення поняття

К. В. Бережна Класифікація принципів організації та діяльності інститутів Європейського Союзу

І. Г. Бичков Історія розвитку конституційної юрисдикції як фактору оптимізації механізмів влади в демократичній державі

І. В. Болокан Реалізація норм права як правова категорія

Н. М. Варенья Антитерористична операція як складова частина забезпечення безпеки суспільства

К. М. Васьківська Поняття та сутність адміністративно-правового регулювання пільгового житлового кредитування молоді в Україні та механізм його дії

В. С. Віткова Забезпечення конституційного права на медичну допомогу в Україні: проблеми доступу та застосування наркотичних засобів

Л. О. Волкова Особливості порядку створення та припинення державних акціонерних компаній

В. А. Глуховеря Шляхи удосконалення функціонування МВС України в умовах проведення реформ

Л. Я. Гончар Організаційно-правовий аспект становлення та розвитку адміністративних судів у незалежній Україні

А. М. Далекорей Ставлення сучасної правової держави до власності

О. В. Дем’янова Диспозитивність як риса цивільного судочинства

А. В. Журавльов Законодавчі ініціативи щодо запровадження прецедентного права в адміністративному судочинстві

О. І. Коровайко Щодо змісту понять «правова допомога» та «право на правову допомогу» в кримінальному процесі України в контексті міжнародних стандартів прав людини

Є. В. Краснов Правове регулювання розірвання трудового договору з вагітними жінками та жінками, які мають дітей, за законодавством України та Республіки Білорусі: порівняльний аспект

П. П. Латковський Контроль та нагляд у сфері бюджетної діяльності

Д. В. Малишко Визначення поняття «муніципальний транспорт» у сфері адміністративно-правового регулювання

Т. Б. Ніколаєнко Окремі проблеми відбування покарання у вигляді позбавлення волі щодо військовослужбовців

Л. П. Онiка Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі жінками та неповнолітніми

Г. О. Петренко, О. Ю. Білоус, Д. В. Білоус Щодо порядку розрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування для певних категорій платників

А. Ю. Пеховський Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті як суб’єкт адміністративно-деліктної юрисдикції

Д. В. Пудрик До питання нормативного визначення терміна «арешт» у діяльності Державної фіскальної служби України

О. О. Пучков Нормативні засади правопорядку у сфері національної безпеки України

Р. Ф. Смолярчук Історичний розвиток правового режиму «селянських лісів» на території України

О. В. Таволжанський, В. С. Дейнека Кримінологічний аспект рецидивної злочинності

M. Tittlová Critical evaluation of the Slovak rules of interceptio and recording of telecommunications in the criminal proceedings (after the last amendment)

В. О. Хома, Е. С. Молдован Особливості застосування мотиваційних факторів під час відбору кандидатів на службу до органів Державної фіскальної служби України в умовах інституційної реформи

Ю. М. Юркевич Фермерське господарство як об’єднання фізичних осіб із метою реалізації підприємницьких інтересів у сфері здійснення професійної діяльності

О. М. Бандурка Рецензія на монографію «Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні», підготовлену доцентом кафедри адміністративної діяльності національної академії внутрішніх справ, кандидатом юридичних наук, доцентом Дроздом Олексієм Юрійовичем

В. П. Ємельянов Рецензія на монографію «Сексуальна експлуатація в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз», підготовлену Нєбитовим Андрієм Анатолійовичем

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"