Випуск 43

Актуальні проблеми держави і права № 43 (2008)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ЦИВІЛІСТИКИ

Є.О. Харитонов Методологічний імператив досліджень феномена рецепції в галузі приватного права

I.G. Babich Social justice and the principle of justice in law

Н.Ю. Голубєва Класифікаційні критерії для побудови системи принципів цивільного права України

Л.В. Діденко До питання про цивільно-процесуальні відносини

В.І. Жеков Окремі проблемні питання реформування судової системи

В.М. Зубар Юридичні особи публічного права як учасники цивільних відносин

Т.С. Ківалова Проблемні питання визначення підстав виникнення зобов'язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України

М.В. Матійко Об'єкт інформаційної функції цивільного права

Ю.Ю. Симонян Загальна категорія корпоративних правовідносин

 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ

О.І. Харитонова Деякі проблемні питання визначення змісту права інтелектуальної власності

О.О. Кулініч Визначення режиму доступу до комерційно-цінної інформації

С.В. Мазуренко Проблемні аспекти визначення співавторства в цивільному законодавстві України

В.Є. Макода Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в умовах інноваційного розвитку в Україні

С.В. Резніченко Право власності на автомобіль (початок XX століття)

Є.Ш. Гареєв Особливості здійснення прав інтелектуальної власності на службові винаходи

А.В. Кирилюк Особливості ліцензійного договору на використання об'єктів інтелектуальної власності

Г.О. Ульянова Захист авторських прав

 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

С.Б. Булеца Здійснення та виконання суб'єктивних цивільних прав та обов'язків в медичних правовідносинах

В.О. Гончаренко Особливості договору лізингу як виду договору найму (оренди) за цивільним законодавством України

О.С. Кізлова Проблемні питання забезпечення іпотекою кредитних зобов'язань

О.С. Омельчук Укладення та переукладення договорів найму житла

В.И. Форманюк Юридическая природа социального феномена гарантированности

С.А. Чванкін Правові наслідки порушення договору

А.І. Бубіна Деякі особливості відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність

B.C. Деревнін Pacta sunt servanda в сучасному договірному праві України

О.М. Лукавецька Заміна сторін договору за римським приватним правом та сучасним цивільним правом України

П.А. Меденцев Поняття договору як концептуальна основа договірного права країн романо-германської правової сім'ї

К.Г. Некіт Договір довірчого управління майном підопічних осіб: порівняльний аналіз законодавства України, Республіки Молдова та Російської Федерації

І.П. Смілянець До проблеми заміни боржника в зобов'язанні

В.О. Токарева Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (порядок та межі здійснення страхового відшкодування)

А.Р. Чанишева Законодавство України про іпотеку: проблеми співвідношення нормативно-правових актів

 

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

K.M. Глиняна Особливості права на утримання

Ю.В. Кривенко Визначення стану дослідженності законодавства щодо релігійних організацій як юридичних осіб (радянський період)

О.І. Сафончик Деякі питання щодо утримання подружжя за законодавством України

Г.М. Ахмач Договірний порядок урегулювання аліментних зобов'язань щодо утримання батьками своїх дітей: проблеми і перспективи розвитку

В.В. Петров Особливості цивільної правосуб'єктності юридичних осіб: окремі аспекти

Т.А. Стоянова Процесуальні особливості розгляду справ про припинення усиновлення

Н.В. Фомічова Деякі питання щодо здійснення процедури прийняття спадщини

Ю.Ю. Черновалюк Право особи на сім’ю за законодавством України

 

ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

В.В. Завальнюк Зміст юридичної антропології

А.О. Неугодніков Адміністративне (позасудове) оскарження як альтернатива судового розгляду

О.В. Ткаля Теоретичне обґрунтування імунітету як особливої правової категорії

К.А. Голдакова Розгляд справ стосовно Православного духівництва в церковному суді у XIX столітті

I.A. Бальжик Духовні, правові та організаційні основи церковного суду

М.Ю. Рязанов Першоджерела слов'янського права

Ю.П. Лобода Правосвідомість українського селянства та становлення правової системи у XX ст.

Г.П. Гуменюк До питання про структуру та зміст збірника "Саксонське зерцало"

Л.К. Царьова Гроші як фінансово-правова категорія та їх функції у фінансово-правових відносинах

О.Г. Осадча Процесуальна відповідальність як самостійний тип юридичної відповідальності

В.В. Дудченко Основна цінність права

А.Ф. Крижанівський Громадянський і державний правопорядок: деякі аспекти співвідношення

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"