Випуск 83

Актуальні проблеми держави і права № 83 (2019)

Титульна сторінка

Зміст

О. С. Бакумов Юридична відповідальність як елемент правового статусу держави: теоретико-правові аспекти

Ю. Ю. Боброва Огляд результатів дослідження ґендерного аспекту суддівської діяльності

М. Є. Гайдар До питання конституційно-правового врегулювання статусу об’єднаних територіальних громад в Україні

С. С. Гасанханли Традиційні суспільства як складники регіональних міжнародно-правових підсистем

П. Д. Гуйван Своєчасне виконання остаточних судових вердиктів в Україні залишається хронічною проблемою

Р. П. Іжевський Основні детермінанти незаконного використання бюджетних коштів у сфері будівництва автомобільних доріг

Н. М. Квіт Право на захист персональних і генетичних даних – один із аспектів правового статусу донора як суб’єкта відносин зі створення та використання біобанку

І. М. Климюк Концептуальні підходи, спрямовані на запобігання поширенню наркозлочинності

О. Р. Ковалишин Корпоративний комплаєнс: правове запозичення через практики суб’єктів господарювання

О. М. Коріняк Роль прокуратури України у процесі забезпечення гарантій незалежності суддів та авторитету правосуддя

Г. Л. Крушельницька Закриття провадження у цивільній справі у зв’язку з відсутністю предмета спору

П. В. Куфтирєв Юридичний зміст поняття електронної демократії

А. А. Литвиненко Захист персональних даних у сфері медичної таємниці: історична та сучасна практика судів США, Європейського Суду з прав людини та деяких країн континентальної Європи

С. В. Медведенко Зарубіжний досвід взаємодії поліції з громадськістю на прикладі Великобританії та Бельгії

О. А. Моргунов Щодо поняття державного управління у сферах фізичної культури та спорту в умовах євроінтеграції

А. Я. Палюх Державна підтримка професійного спорту: нормативно-правовий аспект

М. Л. Пасечник Кримінальне процесуальне законодавство, що регулює слідчу таємницю

И. С. Пирога Структура добавленной стоимости и оптимизация налоговой базы

Р. С. Пінчук, О. П. Письменна Правовий захист учасників бойових дій та ветеранів війни

А. Ю. Пльохова Правове забезпечення екологічної безпеки на передпроектній стадії видобування вугілля

О. М. Правоторова Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації в механізмі адміністративно-правової охорони

С. В. Савченко Правова охорона земель для дачного будівництва

С. А. Семенченко До питання правової природи місцевих бюджетів

О. Г. Середа, А. О. Кушніренко Актуальні питання ґендерної рівності у трудовому праві України в умовах євроінтеграції

Т. А. Сокур Історія розвитку кримінальної відповідальності за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції у вітчизняному кримінальному законодавстві 1927–1960 років

В. Ф. Cтупа Детермінанти вчинення службової недбалості

Т. Г. Фоміна Превентивне затримання: запобіжний або «позапроцесуальний» захід?

Є. А. Чернякович Стадії та юридична техніка нормотворчої діяльності Міністерства внутрішніх справ України

В. В. Шемчук Економічна та інформаційна безпека держави: правові аспекти співвідношення

В. В. Шеховцов Філософсько-історичні аспекти трансформації суспільної свідомості щодо тваринного світу як об’єкта екологічного права

Ю. І. Шпарага Адміністративно-правові засоби діяльності регіонального департаменту соціального захисту населення

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"