Випуск 74

Актуальні проблеми держави і права № 74 (2014)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВА

С.В. Ківалов Адміністративний позов як категорія адміністративного права

І.В. Дробуш Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав

В.М. Кравчук Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація

В.В. Завальнюк Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки)

С.В. Несинова Старий та новий інституціоналізм у дослідженні правових інститутів

А.С. Романова Деонтологічна діяльність людини в природно-правовому просторі

Є.Д. Копельців-Левицька Євроінтеграційні наміри українців крізь призму правового менталітету

Н.В. Червінська Концепція законопроекту та її значення для підвищення якості законів

Р.М. Дуднік Проблема розуміння ознак та принципів галузі українського права

Ю.Л. Дмитришин Хелмінське земське та хелмінське сільське право

Ю.Г. Скопненко Порівняльний аналіз сфер відання столиці України та столиць європейських держав

О.В. Супрунюк Компаративістсько-правове дослідження звільнення за аморальний проступок

Н.В. Юськів Особливості правової соціалізації неповнолітніх

А.О. Осауленко Історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України

О.О. Гущин Особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права в операціях із підтримання миру та безпеки

J.V. Khort Regulatory obstacles to venture capital fundraising: a comparative study of Ukraine, the EU and the USA

О.О. Нігреєва Міжнародна звичаєва правотворчість: окремі аспекти

Р.Г. Галюк Співвідношення системи права та системи законодавства

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Т.О. Коломоєць, Ш.Н. Гаджиєва Кодекс як джерело адміністративно-процедурного права України: пріоритети розробки в умовах сучасних правотворчих процесів

Ю.В. Пирожкова Функція адміністративного права: оновлений доктринальний погляд в умовах перегляду постулатів про систему права України

У.І. Ляхович Інститут заохочення як механізм впливу на державного службовця

О.В. Кирилюк Забезпечення інформаційної безпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні

С.І. Астіон Аналіз правового регулювання міжбюджетних трансфертів

З.І. Перощук Проблеми правового регулювання доходів та видатків бюджетів, що становлять бюджетну систему України

Ю.Б. Василик Особливості порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень

О.В. Паровишник, О.К. Шапошников Про забезпечення прав інвалідів у ситуаціях надзвичайного характеру

С.В. Литвинов Аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання захисту прав платників податків

 

ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

О.О. Пунда Поняття особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини

Ж.В. Васильєва-Шаламова, К.П. Гуменюк До питання про поняття сторін як основних учасників цивільного процесу

В.С. Балух Щодо розуміння альтернативного вирішення спорів

К.О. Хрімлі Поняття господарсько-торговельної діяльності

Н.В. Фролова Правове положення договору емфітевзису за українським законодавством

О.В. Синєгубов Механізм ефективного забезпечення здійснення особистих немайнових прав дітей

А.О. Олефір Національна інноваційна політика в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі

Р.С. Кірін Проблеми кодифікації законодавства про надра

О.О. Ізбаш Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається, у системі освіти

Н.О. Коротка Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров’я, право на таємницю про стан здоров’я

О.І. Чернілевська Множинність осіб у деліктних зобов’язаннях за участю неповнолітніх осіб

М.І. Нівня Порядок примусового відчуження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності: цивільний аспект

Д.В. Жеков Правонаступництво як елемент реорганізації юридичної особи

Ю.В. Гофман Шлюбний договір як різновид цивільних договорів у сімейному праві України

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОУСТРОЮ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

В.М. Дрьомін Діяльнісна методологія у вивченні злочинності

С.В. Гладій Суспільство як суб’єкт легітимації судової влади

В.М. Кравчук Загальноправові (конституційно-правові) гарантії діяльності суддів в Україні

Д.Б. Баронін Методологічні засади визначення змісту правового статусу суду

О.І. Дубовик Розвиток відновного правосуддя в міжнародному законодавстві

П.І. Каблак Дифамація як спосіб незаконного впливу на суддів та права людини: пошук рівноваги

І.І. Брус Теоретико-правовий аналіз функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді

Д.Г. Михайленко Проблеми модернізації правового механізму протидії корупційним злочинам в Україні

Ю.В. Дем’янчук Актуальні проблеми протидії корупції

В.Г. Фатхутдінов Перспективні напрями розвитку системи оцінки кадрів громадської безпеки

О.Л. Хитра Причини та умови, які сприяють поширенню та вчиненню правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів із залученням неповнолітніх

Л.М. Палюх Суб’єкт завідомо незаконного затримання: проблеми визначення за Кримінальним процесуальним кодексом України

І.Б. Король Проблеми класифікації конфіденційної інформації про особу, що підлягає кримінально-правовій охороні

І.І. Задоя Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми правового регулювання

М.В. Багрій Спеціальний слідчий експеримент як форма контролю за вчиненням злочину

О.В. Столярський Вплив універсальних інституцій на протидію транснаціональній організованій злочинності

О.В. Пчеліна Криміналістична методика як особлива частина криміналістики

І.Л. Чернега Належний суб’єкт збирання як гарантія допустимості доказів

Н.А. Жерж Початковий етап розслідування вбивств, вчинених в умовах неочевидності

Т.Ю. Касько Ознаки суб’єкта злочинів проти порядку несення та проходження військової служби

Нашi автори

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"