Випуск 31

Актуальні проблеми держави і права № 32 (2007)

Титульна сторінка

Зміст

Передмова

Є.О. Харитонов, М.О. Гейко Характерні риси рецепції римського права у англійській правовій традиції

О.І. Харитонова, Г.В. Макаренко Рецепції права — парадигма циклічності

Г.І. Чанишева Основні принципи соціального діалогу у сфері праці

В.А. Васильєва Договір доручення як вид посередницького правочину

В.В. Дудченко До дослідження загальних принципів римського та мусульманського права

Л.В. Ємельянова Вимоги до виконання зобов'язань в римському праві

В.Я. Карабань Щодо підстав виходу за межі букви актів законодавства при їх тлумаченні та застосуванні

О.С. Кізлова Іпотека за римським приватним правом та її рецепція у сучасне цивільне законодавство України

Е.В. Марковичева Правосубъектность несовершеннолетних в римском праве

B.А. Нагорняк Визначення стану дослідження підстав виникнення зобов'язань за римським приватним правом

C.В. Резніченко Розвиток франчайзингу в Україні та ризик, пов'язаний з його застосуванням

О.А. Сурженко Інтелектуальні об'єкти 

Г.Є. Харитонова До визначення співвідношення сервітуту та емфітевзісу

Н.Ю. Голубєва Проблема класифікації недоговірних зобов'язань 

В.О. Гончаренко Легати у римському приватному праві та сучасному законодавстві України

О.С. Красільнікова, В.А. Токарєва Страхування водного транспорту (КАСКО) 

О.В. Крылова Представництво інтересів пацієнта в договорі про надання медичної допомоги

О.О. Кулініч Таємниця приватного життя як виду інформації з обмеженим доступом

В.І. Цікало Співвідношення понять «корпорація» та «корпоративне товариство» 

С.А. Чванкін Формування засад інституту представництва у цивільному процесі

Н.А. Аблятипова Опіка та піклування за римським правом та за цивільним кодексом України: порівняльний аналіз

М.Р. Габріадзе Поняття та умови виникнення зобов'язань по відшкодуванню шкоди

Ю.В. Кривенко До статусу юридичної особи релігійних організацій в Україні (1917-1921 рр.)

Д.В. Прутян Види опіки за римським приватним правом

О.Л. Стрельник, О.В. Церковна Про визначення понять «виключення юридичної відповідальності» та «звільнення від юридичної відповідальності»

О.В. Ришкова Перспективи розвитку системи захисту права інтелектуальної власності

Ю.Ю. Акіменко Юридична особа в римському праві: генеза

І.Г. Бабич Принципи природного права у еволюції римського приватного права

Д.О. Бондаренко Способи здобуття права власності: римське право і сучасність

О.О. Боярський Деякі питання формування деліктних зобов'язань у римському праві

І.М. Варгаракі Особливості виконання зобов'язання за римським правом

О.А. Волков Про існування прототипу інституту крайньої необхідності в римському праві

А. Н. Гужва Римськи витоки терміна «пеня»

В.І. Дрішлюк Особливості регулювання публічного договору за цивільним законодавством України

А.С. Жила Основні поняття страхової діяльності 

О.В. Жила Організація стягнення податків у стародавньому Римі

І.О. Костяшкін Земельний сервітут та питання реалізації права загального землекористування громадян

Д.Є. Лємягова Нормативно-правове регулювання зайнятості молоді в умовах формування ринкового середовища

М.В. Матійко Інформаційна функція римського приватного права

Л.А. Ольховик Право дитини на сімейне виховання

О.С. Омельчук Суперфіцій та «навітатіо» як види прав на чужі речі, пов'язані із забезпеченням потреб у житлі: порівняльний аналіз

Ю.Г. Орзіх договори доручення та комісії в римському приватному праві та у цивільному законодавстві україни

С.Я. Ременяк Правове становище дітей за римським правом

Д.В. Соколянський Зв'язок між вимогою ретентора і притриманою річчю в римському праві

М.І. Стецьків Рецепція положень римського спадкового права щодо прийняття спадщини в Цивільному кодексі України

О.В. Ніколаєнко, Г.В. Пучкова Ніби договірні зобов'язання за римським приватним правом

Ю.Л. Бошицький Проблеми правового регулювання комерційних позначень в Україні

Г.О. Колянковська Відповідальність перевізників за прострочення доставки вантажів у прямому змішаному сполученні

А.В. Трояновский Ответственность за неисполнение обязательств в римском праве

Ю.В. Чайкоський Міжнародне право в стародавньому Римі 

К.М. Глиняна Розірвання шлюбу за участю іноземців та осіб без громадянства у сучасному праві

Г.О. Ульянова Поняття антимонопольного регулювання господарської діяльності

H.М. Бакаянова Про необхідність закріплення права на кваліфіковану правову допомогу в господарському судочинстві

О.В. Шерстобітов Торги як спосіб укладання договору

A. Овчатова-Редько Правові форми шлюбних відносин за римським приватним правом

B.О. Кутателадзе Володіння і права на чужі речі за римським приватним правом

Д.Ф. Плачков Характер шкоди у зобов'язанні відшкодування шкоди особі, що потерпіла від злочину

I.К. Залюбовська Визначення місця виконавчої влади у державному механізмі як елемент запровадження принципу верховенства права в державному управлінні

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"